CD- / DVD-Metal-Reviews

Helfró - Helfró (Re-Release) - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2020
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 7 / 10
Bezwering - Aan De Wormen Overgeleverd - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2020
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 8.5 / 10
Voodus - Open The Otherness (EP) - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2020
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: Keine Wertung
Aara - En Ergô Einai - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2020
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 7.5 / 10
Al-Namrood - Wala'at - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2020
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 8 / 10
Agathos - Nihil Est (EP) - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2018
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: Keine Wertung
Blaze Of Sorrow - Absentia - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2020
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 6.5 / 10
Watain - Lawless Darkness - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2010
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 9 / 10