Mono

w/ Årabrot, Jo Quail

Mono

w/ Alcest, Syndrome

Titelbild Metal Konzerte

Mono Inc.

w/ Stoneman

Sólstafir

w/ Mono, The Ocean

Titelbild Metal Konzerte

Subway to Sally

w/ Saltatio Mortis, Mono Inc.

Titelbild Metal Konzerte

Mono w/ Instrument

Titelbild Metal Konzerte

Mono Inc. w/ Lord Of The Lost

Titelbild Metal Konzerte

Mono Inc. w/ [soon]