CD- / DVD-Metal-Reviews

Grima - Rotten Garden - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2021
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 7 / 10
Srd - Ognja Prerok - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2020
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 8 / 10
Vous Autres - Sel De Pierre - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2020
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 8 / 10
Anachitis - The Sorcerer's Sorrow - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2020
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 6 / 10
Imha Tarikat - Sternenberster - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2020
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 7 / 10
Beltez - A Grey Chill And A Whisper - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2020
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 7.5 / 10
Bliss Of Flesh - Tyrant - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2020
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 7 / 10
Akhlys - Melinoë - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2020
 • Musikrichtung: Black Metal
 • Bewertung: 8.5 / 10