CD- / DVD-Metal-Reviews

Diskord - Degenerations - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2021
 • Spielart: Technical/Progressive Death Metal
 • Bewertung: 7.5 / 10
Archspire - Bleed The Future - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2021
 • Spielart: Technical/Progressive Death Metal
 • Bewertung: 9.5 / 10
Pestilence - Exitivm - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2021
 • Spielart: Technical/Progressive Death Metal
 • Bewertung: 9 / 10
Ophidian I - Desolate - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2021
 • Spielart: Technical/Progressive Death Metal
 • Bewertung: 7 / 10
Luna's Call - Void - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2021
 • Spielart: Technical/Progressive Death Metal
 • Bewertung: 8.5 / 10
Alluvial - Sarcoma - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2021
 • Spielart: Technical/Progressive Death Metal
 • Bewertung: 7 / 10
Pestilence - Spheres - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 1993
 • Spielart: Technical/Progressive Death Metal
 • Bewertung: 9 / 10
Cult Of Lilith - Mara - CD-Cover
 • Veröffentlichung: 2020
 • Spielart: Technical/Progressive Death Metal
 • Bewertung: 8 / 10