Interview mit André Raunehaug von Mistur

 • English Version

  Deutsche Übersetzung..

  Hei André, tusen takk for du har tid til å bli med på dette intervjuet. Unnskyld at jeg skriver bokmål, men det er faktisk umulig å lære nynorsk her i Tyskland. Først, kan du introdusere/beskrive deres band for våre lesere? Hva er det MISTUR betyr for Norges/Verdens metallmiljø?
  Mistur er eit black metal band ifrå die djupe fjell og fjordar i Sogndal, Norge. Det er eit prosjekt av meg og Espen og vart starta tilbake i 2003-2004. Sumaren 2005 gav vi ut demoen „Skoddefjellet“, som fekk veldig gode tilbakemeldingar og gav meirsmak til å skrive meir musikk. I åra som følgde spelte vi litt konsertar, samt laga musikk til ei ny plate. Og i September 2008 reiste vi i Akkerhaugen Lydstudio like utanfor Notodden for å spele inn vår første full-lengder. Etter det, starta vi eit samarbeid med det tyske selskapet Einheit Produktoinen og gav ut debut plata „Attende“ i August 2009.

  Hvorfor har dere valgt et islandsk navn?
  Vi ville ha eit enkelt namn, som samtidig også beskriver musikken vår. Mistur (på norsk: skodde) er eit mystisk og stemningsfult fenomen, noko som vi og føler beskriver musikken vår på mange måtar. Då eit band i Norge allerede heiter „Tåke“ (som er det samme, men på bokmål), bestemte vi oss for å gå for den islandske versjonen.

  «Attende» er publisert for noen uker siden nå. Er dere fornøyd med platen og hva synes dere om reaksjonene den har fått i pressen?
  Vi har jobba med denne plata i mange år. Nokre av låtane var allerede starta på då demoen vart gitt ut i 2005. Heile prosessen er veldig gjennomtenkt for vi vil ikkje gje ut noko drit på ei debut plate. Vi vart veldig nøgde med det ferdige resultatet. Og vi er glad for at vi gjekk den vegen vi gjekk, med tanke på både studio og mastering. Tilbakemeldingane så langt har vore særs bra.

  Bildet til platen ble lagd av mesteren Kris Verwimp som er en av de beste kunstnerene i metallmiljøet. Òg det her er veldig pent, kan du fortelle noe om forbindelsen med inholdet?
  Vi vil takka Kris for hans glimrande jobb. Bilete hans har satt eit unikt preg på plata. Kris lagde eit oljemåleri basert på eit fotografi som vi har teke her i Kaupanger. Både meg, Espen og Stian har vokse opp på Kaupanger. Fjorden med vikingskipa er den kjendte „Sognefjorden“, der blant anna Slaget ved Fimreite i 1184 fann stad. Kaupanger var også i vikingtida ein handelsplass, så bilete minnar oss såleis om Kaupanger sin historie.

  Hva står tittelen «Attende» før? Sikkert har det ikke å gjøre med nummer atten, riktig? Finnes det en konsept bak platen?
  Direkte oversatt, så betyr det tallet „atten“. Vi har brukt ordet i ein annan betydning. Som nemt før så skriver vi på nynorsk og vår eiga dialekt, og då får ordet ein annan betydning. Lat meg forsøka å forklare vår bruk av ordet. Teksten til låta „Attende“, fortel om ein familie der alle bortsett frå ein son, er tapt i kamp. Når også denne sonen er på veg ut i viking, så ber mora om at han ikkje reiser. Ho skjønar at dersom han reiser, så vil det bety døden. Sonen reiser trass i mora sin vilje. Det endar sjølvsagt med at han vert drepen i kamp og kjem ikkje tilbake. I denne samanheng brukar vi „attende“ i betydningen „å komme tilbake“ (to come back)

  Det finnes mye folk som minnes Windir når de hører MISTUR. Også jeg har inntrykket at uten Windir, hvor Stian jo har spilt før, kunne «Attende» ikke eksistere. Kan man si at MISTUR er Windirs ekte etterfølger, selv om dere eksisterte før Valfars død?
  Windir gjorde Sogndal kjendt på kartet for metal fans over heile verda. Det er naturleg at vi blir samanlikna med Windir, då vi blant anna har Strom med på lead gitar. Vi har og ein vokalist som har ei stemme som ligger litt i samme gata som Valfar. Vårt musikalske uttrykk kan ha visse fellestrekk, men vi har på samme tid vår eiga greie og våre eigne kvalitetar. Vi har ikkje gått for å vere ein etterfølgar av Windir og det føler eg heller ikkje at vi er.

  Hva synes du/dere om de andre bandene som følger Windir – Cor Scorpii og Vreid?
  Begge desse banda har ex-medlemar ifrå Windir, men eg føler ikkje at nokon av dei køyrer i samme stilen som Windir.

  Hva er hemmeligheten som frambringer så mange gode metallband fra Sognefjorden?
  Eg trur ikkje Sogndal er noko unntak i forhold til andre plassar. Talentfulle metal musikarar finner vi nok i dei fleste krokar av Norges land =)

  Nok om Windir – kan du si hvilke andre metallgrupper har inspirert MISTUR?
  Det er særs mange band som har inspirert oss opp gjennom åra, blant anna: Amorphis, Emperor, Falkenbach, Windir, Opeth, Dimmu Borgir og Old Man’s Child. Det er ikkje berre metal som har inspirert oss. Så lenge det er gode akkordar og stemningar kan vi bli inspirert av både pop, klassisk, folketoner, salmar, rock, viser osv.

  Har dere planlagt å spille konserter i framtiden? Vil det også være mulig å se MISTUR i Tyskland?
  Vi har allerede fleire bekrefta konsertar her i Norge i 2010. I samarbeidet med Einheit, håpar vi også å kome oss til Tyskland. Vi veit det er mange metal-sjeler i Tyskland som brenner for denne type musikk og vi ønsker sjølvsagt å koma å spre det gode bodskap!

  I det minste er dere også ved et tysk musikkforlag. Hvor kommer forbindelsen med den fra og er dere fornøyd med Einheit?
  Vi har vore i dialog med Einheit sia 2005. Og vi bestemte oss for dei etter at plata var ferdig innspelt. Einheit har gjort ein fenomenal jobb og vi er veldig glad vi valgte dei som samarbeidspartner. Dei er ein viktig kanal for oss inn i det Europeiske og tyske markedet. Og dei har gjort ein særs god promotering i heile verda.

  Er Stian og Espen brødre? Hvis ja, finnes det problemer som resulterer fra det?
  Det stemmer. Dei er brødre. Det skaper ingen problemer innad i bandet.

  Ok, så mye for nå. Her kommer den obligatoriske Metal1.idemyldringa. Hva tenker du på når jeg sier…

  Kvinnefotball – kjedeleg
  Færøyene – Vikingar
  Immortal – Bergen og Regn
  Sosialdemokrati – Politikk
  Whisky – Fest og moro
  Oslo – Grått og kjedeleg
  Benedikt XVI. – Kristendom

  Tusen takk for intervjuet! Det siste ordet er nå ditt!
  Takkar for intervjuet. Me har fått gode tilbakemeldingar på plata og håpar de i Tyskland sjekker den ut!

 • Deutsche Version

  Mit ihrem „Sognametal“-Debüt namens „Attende“ konnten die Norweger von MISTUR einiges an Staub aufwirbeln. Mit Gitarrist André tauschten wir uns über Nebel, Windir-Nachfolger und Sprachverwirrungen aus.

  Norsk original…

  Hallo André,vielen Dank, dass du dir für das Interview Zeit nimmst. Es tut mir leid, dass ich auf bokmål schreibe, aber es ist praktisch unmöglich in Deutschland nynorsk zu lernen.Kannst du als erstes die Band unseren Lesern vorstellen? Wofür steht MISTUR in der norwegischen bzw. weltweiten Metalszene?
  Mistur ist eine Black Metal-Band aus den mächtigen Bergen und Fjorden des Sogndal, Norwegen. Das Projekt wurde von mir und Espen 2003-2004 gegründet. Im Sommer 2005 kam die Demo „Skoddefjellet“ raus, welche wirklich gute Kritiken bekam und Lust machte mehr Musik zu schreiben. In den folgenden Jahren spielten wir kleine Konzerte und komponierten Musik für eine neue Platte. Im September 2008 zogen wir dann ins Akkerhaugen Tonstudio außerhalb von Notodden ein um unser erstes Full-Length einzuspielen. Danach begannen wir die Zusammenarbeit mit dem deutschen Label Einheit Produktion und veröffentlichten unser Debüt „Attende“ im August 2009.

  Warum habt ihr einen isländischen Bandnamen gewählt?
  Wir wollten einen einfachen Namen haben, der gleichzeitig unsere Musik beschreibt. Mistur (auf Norwegisch skodde, auf Deutsch Nebel) ist ein mystisches und stimmungsvolles Phänomen, etwas was – wie wir fühlen – unsere Musik auf viele Arten beschreibt. Weil es in Norwegen schon eine Band namens „Tåke“ (was das Gleiche nur auf bokmål bedeutet), entschieden wir uns für die isländische Version.

  „Attende“ ist seit einigen Wochen draußen. Seid ihr zufrieden mit der Platte und was denkt ihr über die Reaktionen der Presse?
  Wir haben viele Jahre an der Platte gearbeitet. Einige Melodien entstanden schon, als das 2005er Demo rauskam. Der ganze Prozess ist sehr durchdacht weil wir nicht irgendeinen Scheiß auf die Debüt-Platte packen wollten. Wir waren sehr zufrieden mit dem fertigen Resultat. Und wir sind erfreut, dass wir den Weg gegangen sind, den wir gingen, mit Dank sowohl dem Studio als auch dem Mastering. Rückmeldungen sind bisher ausgezeichnet.

  Das Cover der Platte ist vom Meister Kris Verwimp, einer der besten Künstler der Metal-Szene. Auch dieses ist sehr schön, kannst du etwas zur Verbindung mit dem Inhalt erzählen?
  Wir danken Kris für seine glänzende Arbeit. Sein Bild hat der Platte seinen einzigartigen Stempel aufgedrückt. Kris machte ein Ölbild nach einem Foto, was wir hier in Kaupanger aufgenommen hatten. Sowohl ich als auch Espen und Stian sind in Kaupanger aufgewachsen. Der Fjord mit den Wikingerschiffen ist der bekannte Sognefjord, wo unter anderem die Schlacht von Fimreite 1184 stattfand. Kaupanger war auch in der Wikingerzeit ein Handelsplatz und somit erinnert uns das Bild an Kaupangers Geschichte.

  Wofür steht der Titel „Attende“? Sicher hat das nichts mit der Zahl 18 (Norwegisch „atten“) zu tun, oder? Gibt es auf der Scheibe ein Konzept?
  Direkt übersetzt heißt es schon „18“. Wir haben das Wort mit einer anderen Bedeutung benutzt. Wie gesagt, schreiben wir auf Nynorsk und unserem eigenen Dialekt und dort hat das Wort eine andere Bedeutung. Lass mich versuchen den Gebrauch des Wortes zu erklären: Der Text des Stücks „Attende“ erzählt von einer Familie, von der alle bis auf einen Sohn im Kampf gefallen sind. Nun ist auch dieser Sohn auf dem Weg hinaus zum „Viking“, also fleht ihn die Mutter an nicht loszufahren. Sie weiß, dass wenn er fährt, dies seinen Tod bedeutet. Der Sohn fährt gegen den Willen der Mutter los. Es endet natürlich damit, dass er im Kampf stirbt und nicht wieder nach Hause kommt. In diesem Zusammenhang benutzen wir „Attende“ im Sinne von „zurückkehren“.

  Viele Leute fühlen sich an Windir erinnert, wenn sie MISTUR hören. Auch ich habe den Eindruck, dass ohne Winder, wo Stian ja vorher spiele, Attende nicht existieren könnte. Kann man sagen, dass MISTUR Windirs echte Nachfolger sind, selbst wenn es euch schon vor Valfars Tod gab?
  Durch Windir wurde Sogndal bei Metalfans weltweit bekannt. Klar werden wir mit Windir verglichen, da wir ja auch Strom an der Leadgitarre haben. Wir haben auch einen Sänger, dessen Stimme Valfars recht ähnlich ist. Unser musikalischer Ausdruck hat gewisse gemeinsame Züge, aber wir machen gleichzeitig unser eigenes Ding und haben unsere eigenen Qualitäten. Wir hatten nicht vor ein Nachfolger von Windir zu werden und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir einer sind.

  Was hälst du von den anderen Bands, die aus Windir hervorgegangen sind – Cor Scorpii und Vreid?
  Beide Bands haben Ex-Mitglieder von Windir, aber ich finde nicht, dass sie den gleichen Stil wie Windir fahren.

  Was ist das Geheimnis, was so viele gute Metalbands vom Sognefjord hervorbringt?
  Ich glaube nicht, dass Sogndal eine Ausnahme ist gegenüber anderen Städten ist. Talentierte Metal-Musiker findet man in den meisten Ecken Norwegens =).

  Genug von Windir – kannst du sagen, welche anderen Metalgruppen MISTUR inspiriert haben?
  Es gibt sehr viele Bands, die uns in all den Jahren inspiriert haben, unter Anderem: Amorphis, Emperor, Falkenbach, Windir, Opeth, Dimmu Borgir und Old Man’s Child. Aber es ist nicht nur Metal, was uns inpiriert hat. So lange es gute Akkorde oder Stimmungen gibt, werden wir auch von Pop, Klassik, Volksmelodien, Kirchenmusik, Rock, Balladen und so weiter.

  Habt ihr in Zukunft Konzerte geplant? Wird es auch möglich sein, MISTUR in Deutschland zu sehen?
  Wir haben schon für 2010 mehrere Konzerte hier in Norwegen bestätigt. In Zusammenarbeit mit Einheit hoffen wir auch nach Deutschland zu kommen. Wir wissen, dass es viele Metal-Seelen in Deutschland gibt, die verrückt nach dieser Art Musik sind und wir wünschen uns selbstverständlich die frohe Botschaft zu verkünden.

  Zumindest seid ihr ja auch bei einem deutschen Label. Woher kommt die Verbindung mit Einheit Produktionen und seid ihr mit ihnen zufrieden?
  Wir waren mit Einheit im Gespräch seit 2005 und wir entschieden uns für sie, nachdem die Platte fertig eingespielt war. Einheit hat phänomenale Arbeit geleistet und wir sind sehr glücklich, dass wir sie als Parter haben. Sie sind für uns ein wichtiger Kanal für den europäischen und deutschen Markt und sie haben eine sehr gute Promo-Arbeit auf der ganzen Welt geleistet.

  Sind Stian und Espen Brüder? Wenn ja, gibt es Probleme, die daraus entstehen?
  Das stimmt, sie sind Brüder. Probleme innerhalb der Band gibt es deswegen aber keine.

  Ok, so viel dazu. Hier kommt das obligatorische Metal1.brainstorming. Was denkst du, wenn ich sage…

  Frauenfußball – langweilig
  Die Färöer – Wikinger
  Immortal – Bergen und Regen
  Sozialdemokratie – Politik
  Whisky – Fest und Spaß
  Oslo – Grau und langweilig
  Benedikt XVI. – Christentum

  Vielen Dank fürs Interview! Das letzte Wort ist deins.
  Danke fürs Interview. Wir haben gute Rückmeldungen zur Platte bekommen und hoffen, ihr in Deutschland hört sie euch mal an!

Geschrieben am

Antworten

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: